Sorgbearbetning - väg till försoning

Sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Sorgen över en förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss.

Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi och obearbetade förluster kan därigenom bli den utlösande faktorn till ohälsa, i en i övrigt stressig tillvaro.

Programmet för sorgbearbetning TM är ett väl beprövat handlingsprogram som utvecklats under 25 års tid av amerikanarna John W James och Russell Friedman, grundare av "The Grief Recovery Institute".

Handlingsprogrammet genomförs både individuellt och i en liten grupp om max 6 personer. Vi är certifierade som handledare av programmet.

" Sorgbearbetning innebär att ha tillgång till sina positiva minnen, utan att de störs av ånger och samvetskval."