Samtalsterapi - som möjlighet

Psykoterapi var tidigare ofta omgivet av en mängd fördomar och föreställningar - som i de flesta fall - baseraserades på okunskap. Det har under senare år förändrats och ses mer som en naturlig företeelse när vi kört fast. Anledningen till att söka hjälp - att "gå och prata med någon" - varierar.

Det kan handla om

  • begynnande ohälsa, relationsproblem, förändringar och omställningsprocesser i arbetssituationen.
  • svårigheter att få samspelet mellan arbets - och privatliv att fungera i vardagen. Det kan handla om hög stress, nedstämdhet, sömnproblem, ångest och oro.
  • tidiga traumatiska händelser och förluster som påverkar dig negativt i nutid.
  • livsstilsfrågor, som du kämpat med länge och nu vill ta tag i på allvar, men behöver stöd att genomföra.

Vägen till förändring och nytänkande går i flera steg, från det att vi tillsammans synliggjort dina negativa tanke - och beteende mönster, till insikt och acceptans - och vidare mot utveckling och förändring. Att gå i samtalsterapi innebär att bli sedd, hörd och förstådd för den du är - men inte att förändra dig som individ.
 

Vi inleder samtalen med ett eller flera möten, där du beskriver vad du vill ha hjälp med och vilka förändringar du vill uppnå. Därefter formulerar vi tillsammans en handlings- och tidplan, med fokus på dina behov och önskemål om förändring.
Samtalsterapi sker under tystnadsplikt.
 

I början ses vi ofta - helst en gång per vecka och mot slutet kan det gå längre tid mellan samtalen. I upplägget ingår hemuppgifter för att öva och träna nya förhållningssätt i vardagen. I upplägget kan ingå ett uppföljningssamtal efter tre -till sex månader.

" Söker du en kompetent och klok terapeut med värme och humor? Då kan jag verkligen rekommendera Ingrid. Med Ingrids hjälp och stöttning har jag gjort en inre resa som förändrat mitt liv. Från att ha känt mig kraftlös, modlös och uppgiven inför livets utmaningar, har jag genom alla verktyg jag fått, utvecklats till att känna mig stark och säker på att klara de utmaningar jag ställs inför, både privat- och i yrkeslivet" - Kvinna, 62 år