Psykosyntes

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad och upplevelsebaserad psykologi. Den är etablerad i stora delar av världen och används i många olika sammanhang, också för att stödja förändringsarbete i företag och organisationer.

Psykosyntesen är en terapiform som har sitt ursprung i början av 1900-talet, dels i Italien genom dr Roberto Assagioli och dels i Sverige genom dr Poul Bjerre. Båda menade att vi skulle fokusera på det friska i människan, istället för att ensidigt se till våra tillkorta-kommanden. Psykosyntesen menar att i varje problem vi upplever finner vi fröet till personlig utveckling och mognad. Med psykosyntesens förhållningssätt och arbetsmetoder kan vi alltså vända smärtsamma upplevelser och händelser till erfarenheter som resulterar i utveckling och nya möjligheter.

Psykosyntesen ser människan som en helhet, bestående av kropp och själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel mellan varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Begrepp som att väcka viljan och finna mening är nyckelord i psykosyntesen.

I samtalet mellan klient och terapeut  integreras även delar av andra metoder och verktyg  som används inom KBT.

" En av skönheterna med psykosyntesen är att det inte är något slutet system med stela, utkristalliserade metoder.

 Psykosyntesen erbjuder en öppen struktur som kan integrera effektiva metoder från andra discipliner och lämnar utrymme för utövarens kreativitet." 

Crampton 1977:39,´Brown: '48