KBT - Kognitiv beteendeterapi och ACT

Kognitiv beteendeterapi - KBT, är en integration av flera kognitiva och beteendeinriktade behandlingsmetoder.

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med humanistisk utgångspunkt. De utgår från att människan är en tänkande varelse som själv kan påverka och förändra sitt liv. Det har sin förankring i inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi och behandlingen utgår från det senaste inom modern psykologisk forskning.

I terapisituationen utgår vi från konkreta problemsituationer och på så sätt kan du lära dig att känna igen och förändra funktionen av tanke- och handlingsmönster som inte längre är ändamålsenliga för dig och som ibland kan bidra till psykiskt lidande och känslomässig obalans.

KBT har visat sig vara effektiv mot depressioner, fobier, stress, panikångest, beroendeproblematik, tvångstankar och ätstörningar. Ofta är behandlingstiderna relativt korta. KBT är en integrativ metod som går att kombinera och integrera med andra terapimetoder och medicinering.

En bärande tanke i KBT är att tankar, känslor och handlingar påverkar varandra. Om Du förändrar en av dem så påverkas även de andra. Målet med KBT är att lära sig hantera problematiska situationer och händelser för att må bättre, inte att förändra oss som individer. I upplägget ingår hemuppgifter för att öva nya förhållningssätt i vardagen.

" Jag fick KBT- behandling av Ingrid, och rekommendear henne varmt"- Kvinna, 38 år