Priser och avtal

Tider

Mottagningen har i nuläget flexibla mottagningstider, efter en flytt av verksamheten, från Stockholms innerstad till nya lokaler i Sköndal.

Upplägg enskilda samtal/terapi

Samtalen inleds med ett eller flera möten, där du beskriver vad du vill ha hjälp med och vilka förändringar du vill uppnå. Därefter formulerar vi tillsammans en handlings - och tidplan, med fokus på dina behov och önskemål om förändring.

I början (de tre första samtalen) ses vi ofta - helst en gång per vecka och mot slutet kan det gå längre tid mellan samtalen. Hur många samtal det kan handla om är helt beroende på vad du vill ha hjälp med. I upplägget ingår hemuppgifter för att öva och träna nya förhållningssätt i vardagen. Första samtalet kan ses som ett "prova på samtal" för att besluta om vi vill gå vidare eller ej. I upplägget kan ingå ett uppföljningssamtal efter tre -till sex månader.

Parsamtal

Jag inleder samtalen med er tillsammans, för att kartlägga problem- och konfliktområden i er situation, men också för att synliggöra era gemensamma styrkor och historia. Därefter har vi ett enskilt samtal med var och en av er. Vi presenterar efter dessa samtal en idé om fortsättning, utifrån vad som kommit fram under samtalen och hur vi kan hjälpa er vidare.

Mellan 4-5 samtal på 90 minuter vardera brukar vara lagom för de flesta par, men kan variera. I upplägget ingår hemuppgifter för att pröva nya handlingsmönster i vardagen. Första samtalet ses som ett "prova på samtal" för att besluta om vi vill gå vidare eller ej. Det finns också möjlighet att gå i enskilda samtal parallellt utöver de inledande samtalen.

Priser

  • Samtalsterapi (individuellt) 50 minuter - 1000 kr
  • Stresshantering 50 minuter - 1000 kr
  • Parterapi/parsamtal 90 minuter - 2000 kr
  • Företag hänvisas till offertförfrågan

Betalning

Terapisamtal för privatpersoner är momsbefriade.
För företag gäller moms.
Betalning sker till plusGiro och faktura.
Ingen kontanthantering.

Avbokningspolicy

Vid förhinder ringer eller sms:ar du din avbokning 1 arbetsdag
(24 timmar) innan utsatt tid för att undvika debitering.

Att avsluta terapin

Att avsluta samtalen är vanligtvis ett gemensamt ställningstagande. Det finns många fördelar med att göra avslut på ett medvetet sätt.

Vi bokar in en tid i förväg så att den sista terapisessionen kan användas till summering, reflektion och du/ni får samtidigt ett erbjudande om ett uppföljningssamtal inom tre till sex månader.