Om Kompencia Utveckling

Hälso- främjande insatser i kombination med utvecklings - och förändringsarbete  har gått som en röd tråd genom hela mitt yrkesverksamma liv. Arbeten som jag ofta kombinerat med egna utbildningsinsatser, när tillfälle givits. Jag har i stort sett alltid varit verksam i arbeten och konstellationer som handlat om människors sociala, mentala, fysiska hälsa/ohälsa, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Det har gett mig en unik erfarenhetsbas att utgå ifrån i samtal med klienter och uppdragsgivare.

Jag har sedan tidigare en bakgrund som leg. sjuksköterska, med specialistkompetens inom öppen hälso- och sjukvård, barn och ungdom samt företagshälsovård. En längre period av mitt arbetsliv har handlat om arbetsmiljöfrågor- och tillsynsverksamhet. Områden där jag tagit initiativ till flera utvecklingsprojekt och utredningar, många inom kvinnodominerade branscher. Innan jag beslutade mig för att satsa på egen verksamhet.
 

Jag har under de senaste 19 åren genomgått flera längre yrkesutbildningar till samtalsterapeut, KBT-terapeut, par- och relationsterapeut, stresskonsult samt basutbildning i integrativ psykoterapi (steg-1).
 

Under den senaste decenniet har företaget utvecklat ett nära samarbete med läkare inom primärvård och företagshälsovård.

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och har förbundit mig att följa dess etiska regler.

Ingrid Strindlund        
Ägare och grundare av firman

Sagt om mig som terapeut

"Ingrid är en person som det är lätt att prata med. Och hon är bra på att "pusha" en i rätt riktning "- Man, 30 år

" Mänsklig, trygg och professionell. Jag fick KBT- behandling av Ingrid, och rekommendear henne varmt"- Kvinna, 38 år

" Tack Ingrid för det du gjort för vår familj. Du har otroligt tålamod, lång erfarenhet av branschen och är den mest ödmjuka människa jag någonsin träffat. Min man och jag har en starkare relation nu, kommunicerar bättre och har trevligt med varandra"- Kvinna, 39 år och man, 42 år

" Söker du en kompetent och klok terapeut med värme och humor? Då kan jag verkligen rekommendera Ingrid. Med Ingrids hjälp och stöttning har jag gjort en inre resa som förändrat mitt liv. Från att ha känt mig kraftlös, modlös och uppgiven inför livets utmaningar, har jag genom alla verktyg jag fått, utvecklats till att känna mig stark och säker på att klara de utmaningar jag ställs inför, både privat- och i yrkeslivet" - Kvinna, 62 år

" Att driva ett framgångsrikt företag och samtidigt få familjelivet att fungera är ibland stressigt. Ingrid hjälpte mig att hitta nya lösningar, där jag också prioriterade mina behov. Resultatet blev mer glädje i vardagen, bättre samarbete med kollegor och starkare fokus på våra värderingar"- Kvinna,39 år