Samtal - gör skillnad!

Kompencia Utveckling är verksam i Stockholmsområdet med samtalsterapi, parterapi och coaching till enskilda personer, par och företag/organisationer.

Vi vill bidra till att du kan se dina problem och möjligheter i ett nytt perspektiv. Vi människor tenderar att ensidigt fokusera på våra tillkortakommanden, i stället för att se problemen mer som frön - till nya möjligheter - som leder till personlig utveckling och mognad. Där kan en utomstående samtalspartner vara till god hjälp.
Genom terapeutiska samtal stärker och utvecklar vi din förmåga att hantera stressiga och konfliktfyllda situationer, svåra livshändelser och krav. Både i din arbetssituationen som i den privata sfären, bidrar vi med insatser som stärker och motiverar dig att göra nya och mer ändamålsenliga val för dig och er som par.

I samtalsterapi jobbar vi med kognitiv beteendeterapi (KBT). Och med hjälp av KBT kan vi kartlägga hur tankar, känslor och beteende kan triggas igång olika situationer, och hur vi kan hitta alternativa sätt att hantera våra negativa tanke- och beteendemönster.

Vi har lång erfarenhet av samverkan med husläkare och företagshälsovård, när det gäller stressrelaterad och lindrig psykisk ohälsa. I terapi och coaching integreras influenser och metoder från olika psykologiska terapiinriktningar som psykosyntes som fokuserar på vår utvecklingspotential, vilja och balans i tillvaron och kognitiv beteendeterapi, KBT med fokus på situationen här och nu, för att synliggöra funktionen av våra tankar, värderingar, reaktioner och handlingsmönster. Terapin kan även innehålla delar av imagoterapi och sorgbearbetning,

Att slåss och kriga i en parrelation leder oftast ingen vart. Att stå still och vänta på bättre tider leder sällan framåt. Ibland måste något grundläggande ändras för att relationen ska förbättras. Det kan vara svårt när man befinner sig mitt i en konflikt att se det som verkligen behöver förändras. Parterapi hjälper  Det som händer "nu" är det som bygger "sen" och därför är det viktigt att ta hjälp i så tidigt skede som möjligt.

 Ingrid är en person som det är lätt att prata med. Och hon är bra på att "pusha" en i rätt riktning "   - Man, 30 år


" Tack Ingrid för det du gjort för vår familj. Du har otroligt tålamod, lång erfarenhet av branschen och är den mest ödmjuka människa jag någonsin träffat. Min man och jag har en starkare relation nu, kommunicerar bättre och har trevligt med varandra"
- Kvinna, 39 år och man, 42 år